De Biesbosch verdient ‘t

De afgelopen jaren is het beleid en regelgeving rondom nationale parken gewijzigd. Dit noodzaakt het Parkschap de Biesbosch om naar vernieuwende vormen van exploitatie en financiering voor het nationale park te zoeken. Daartoe is enkele jaren terug de studie ‘De Biesbosch verdient ‘t’ opgesteld met verschillende maatregelen die een andere wijze van financiering mogelijk gaan maken. Verschillende maatregelen worden sinds de zomer 2015 geïmplementeerd. Maatregelen worden voorbereid en geïntroduceerd die bijdragen gaan vragen van de individuele gebruikers; met name watersporters en parkbezoekers met auto, van bedrijven die een bijzonder gebruik in het rechtsgebied van de Biesbosch aan de dag leggen en vrijwillige bijdragen in de vorm van giften die door toeristen maar ook lokale en regionale bewoners worden gedaan voor de instandhouding van de Biesbosch.

Meer informatie op de website De Biesbosch verdient ‘t.

Opdrachtgever

  • Parkschap NP De Biesbosch

Jaar van uitvoering

  • 2015 – heden

Lokatie

  • Biesbosch

Samenwerking

  • Sandra van Liere (BCI consults)

Discipline

  • Werkplan
  • Implementatie

© Copyright 2019 - NL RNT