EU-projecten

Europese subsidieprojecten is een aparte tak van sport. Het opzetten van dergelijke projecten vergt de nodige kennis en ervaring. Wij hebben die in huis omdat we daar al 15 jaar mee bezig zijn. Het is namelijk niet alleen belangrijk om kennis te hebben van EU-subsidieprogramma’s, maar ook in het bijeen brengen van partners, het op elkaar afstemmen van lokale acties, cultuurverschillen en projectmanagement.

Met veel verschillende projecten over uiteenlopende onderwerpen (bv. recreatie, getijde-energie, waterbeheer, duurzaam vervoer, biorafinage, etc. etc.) en de jarenlange begeleiding van partnerschappen, zijn wij in staat van bijna elk goed projectidee een EU-project te maken, mits het onderwerp aansluit bij de huidige EU-agenda.


Lees meer over onze projecten, in bijgaande voorbeelden.

© Copyright 2021 - NL RNT