Gebruikersraad Park Lingezegen, secretaris

Vanaf 2005 actief betrokken geweest bij de inbreng van de ‘mensenwens’ in de ontwikkeling en het gebruik van Park Lingezegen. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

 • belanghebbenden opgespoord en verenigd. De Gebruikersraad kent ruim 100 deelnemers waarvan meer dan de helft vertegenwoordigers met een ruime en grote achterban
 • bijeenkomsten met belanghebbenden georganiseerd
 • discussie-avonden over de toekomst van Park Lingezegen
 • wensen geïnventariseerd over de ontsluiting en toegankelijkheid van Park Lingezegen
 • initiatieven genomen om tot een vernieuwde inbreng van gebruikers te komen (wat best lastig is)
 • verschillende evenementen georganiseerd.

Het resultaat mag er zijn maar is er nog steeds niet volledig: een park ‘van, voor en door alle betrokkenen’. De stip aan de horizon.

Opdrachtgever

 • Het Parkbestuur en anno 2017 het bestuur van de Gebruikersraad Park Lingezegen

Jaar van uitvoering

 • 2005 – 2017

Lokatie

 • De Betuwe tussen Arnhem en Nijmegen

Samenwerking

 • Met tal van organisaties met belangen in de ontwikkeling van Park Lingezegen; overheden, LTO, Wandelnet, Fietsersbond, Hengelsportfederatie, wijkraden, IVN-afdelingen, vogelwerkgroepen en talloze individuele burgers

Discipline

 • Implementatie
 • Organisatie

© Copyright 2019 - NL RNT