GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof

Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland project

Doel van dit project is om natuurgras als reststroom te verwaarden tot producten, zoals vezels voor de papier- en kartonindustrie, biocomposieten voor de bouw, eiwitten voor veevoer, sappen voor bemestingsproducten. Thans wordt deze reststroom niet of slechts ten dele gebruikt voor compostering en veevoer. Het maaien, afvoeren en storten is erg kostbaar. Hierdoor wordt er vaak ook niet gemaaid, hetgeen ten koste gaat van de biodiversiteit. Door meer opbrengsten te genereren middels verwerking zal het graslandbeheer verbeterd worden.

Subdoelen:

 • Innovaties in maaien, oogsten, voorbewerking, transport en bioraffinage
 • Productontwikkeling: graspapier, bemestingsproducten, plantensubstraat, kattenbakkorrels, verpakkingsmateriaal
 • Ketenontwikkeling en uitwerking businesscases

Opdrachtgever

 • Natuurpunt (BE) i.s.m.
 • Natuurorganisaties: Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide
 • Kennisinstellingen: Avans Hogeschool en Natuurinvest
 • Bedrijven: Millvision, Newfoss, Grassa, Agricon, Verschoor Groen & recreatie, VanderVelden Bosbouw

Jaar van uitvoering

 • 2015 – 2019

Lokatie

 • Provincies Noord-Brabant en Antwerpen

Samenwerking

 • Promint Projectmanagement (Wiljan van Laarhoven)

Activiteiten door ons

 • Ontwikkeling project
 • Vorming partnerschap
 • Uitwerken subsidie-aanvraag
 • projectmanagement

Discipline

 • Projectontwikkeling
 • Fondswerving
 • PRojectmanagement
© Copyright 2020 - NL RNT