Ondergedompeld in de Biesbosch

Het doel van deze opdracht is drieledig, namelijk:

  1. Hoe kan de Biesbosch functioneren als recreatiegebied, waarbij natuurwaarden beschermd en ontwikkeld worden, respectievelijk hoe kan het toerisme in de Biesbosch ontwikkeld worden als economische en maatschappelijke drager binnen de randvoorwaarden van het Nationaal Park en de omringende gebieden?
  2. Hoe kan de Biesbosch beter inspelen op maatschappelijke vragen en behoeften?
  3. Kan de planvorming voor het Strategisch Groenproject en voor de Ontpoldering van de Noordwaard zodanig worden uitgewerkt en onderling afgestemd dat een bijdrage wordt geleverd aan de onder 1 en 2 genoemde aspecten?
  4. Welke ruimtelijke zonering doet het meest recht aan de diverse functies?

Gegeven de uitbreiding met de Noordwaard is door de ogen van de recreant en de motieven tot recreatie tot een logische zonering gekomen.

Opdrachtgever

  • Recreatieschap Hollandse Biesbosch
  • Staatsbosbeheer

Jaar van uitvoering

  • 2008
© Copyright 2021 - NL RNT