Over ons

Nuchtere oplossingen voorbij het gangbare, altijd aandacht voor de ondernemer, uitvoerbaar en vernieuwend recreatief-toeristisch beleid, aanvragen van Europese subsidies, leisure met kwaliteit, de ruimte aanpassen aan de wens van de gebruiker zijn enkele onderwerpen die we met veel enthousiasme oppakken.

NL RNT staat voor creatieve, praktische en gedegen oplossingen van vraagstukken en projecten op het vlak van beleid, beheer, projectmanagement, organisatie en onderzoek.

Meestal ‘vinden we iets’ en komen we in onze projecten met eigen wijsheden. Opgedaan in het veld, door de jaren heen, uit boeken en studies, tijdens studiereizen of door te luisteren naar en na te denken over de meningen van anderen. We hebben niet het antwoord op alle vragen. Maar we zoeken wel op geïnspireerde wijze naar de juiste oplossingen.

En niet alleen. NL RNT maakt deel uit een breder informeel netwerk van zelfstandig opererende adviseurs, experts en raadgevers. Uit samenwerking halen we veel voldoening en plezier. Het is bovendien een vruchtbare bodem voor innovatieve ideeën. Met grote betrokkenheid en in nauw overleg met onze opdrachtgevers werken we aan projecten om duurzame oplossingen te vinden.

‘Actorcentrisme’ is voor ons een kernbegrip. In al ons werk staat de mens centraal. We denken vanuit het wensbeeld en het gedrag van de recreërende mens. Zijn of haar motieven en activiteiten vormen de basis voor de inrichting van de vrije-tijdsruimte in allerlei belevingsdoeltypen. De ondernemende mens beschouwen we de motor achter innovatieve veranderingen. Draagvlak creëren we door een zorgvuldig interactief proces met de mens achter het project te doorlopen.

Theo de Bruin

Theo de Bruin woont en werkt vanuit de regio Nijmegen. Hij is een afgestudeerde bosbouwer (Wageningen Universiteit, 1985).

Lees over Theo de Bruin

Wim van Hooff

Wim van Hooff is woonachtig in Breda. Hij is afgestudeerd bioloog (aan de Radboud Universiteit Nijmegen,1983).

Lees over Wim van Hooff

© Copyright 2020 - NL RNT