Recreatieplan Fochteloërveen

Het doel van het project is om een recreatieplan op te stellen voor het Fochteloërveen met een heldere visie die door alle betrokken partijen wordt gedragen en is vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma.

De belangrijkste doelen van het recreatieplan zijn:

  • het – in balans met het kwetsbare hoogveen, haar natuur (flora en fauna) en landschap – herinrichten en doorontwikkelen van de recreatieve functie van het Fochteloërveen;
  • het gezamenlijk maken en vastleggen van heldere keuzes met betrekking tot de (her)inrichting van recreatieve functies en voorzieningen;
  • het uitwerken van concrete uitvoeringsprojecten, inclusief projectverantwoordelijke, begroting en financiering.

Opdrachtgever

  • Natuurmonumenten i.s.m. de gemeenten Noordenveld, Midden-Drenthe, Ooststellingwerf, Assen, Provincies Drenthe en  Fryslân, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Drenthe,

Jaar van uitvoering

  • 2017 – >

Lokatie

  • Fochteloërveen

Samenwerking

  • Strootman Landschapsarchitecten

Discipline

  • Strategie
© Copyright 2019 - NL RNT