Recreatievisie Marker Wadden (prijsvraag)

Voor de prijsvraag rondom de aanleg en ontwikkeling van de Marker Wadden, is meegewerkt aan het ontwerp en inrichting van het Marker Wadden complex. De inbreng bestond uit het opstellen van een recreatievisie en een ruimtelijk recreatief ontwerp voor deze nieuwe Wadden.

De eilandengroep moet zich gaan kenmerken door een aantrekkelijk landschap, een diversiteit aan biotopen en een ‘must see’ bestemming voor diverse doelgroepen. Voor de ontwikkeling van de Marker Wadden op het gebied van natuurbeleving en samenwerking is daartoe een krachtige visie opgesteld. Deze visie wordt hieronder kort verwoord en vervolgens verder uitgewerkt en toegelicht. De visie wordt opgehangen aan drie centrale thema’s:

  • Samenwerken aan natuurbeleving
  • Doelgroepen, afgestemde voorzieningen en zonering
  • Marker Wadden als Living Lab

Uiteindelijk zijn we 2e geworden in de prijsvraag.

Opdrachtgever

  • Van Oord Nederland

Jaar van uitvoering

  • 2015

Lokatie

  • Marker Wadden – IJsselmeer

Samenwerking

  • Strootman Landschapsarchitecten, Hanneke Schmeink Recreatie

Discipline

  • Ontwerp
  • Visievorming

© Copyright 2019 - NL RNT