Ruimte voor de wandelaar, habitat van de ommetjesmaker

In het project ‘Ruimte voor de wandelaar’ is een intensieve verkenning uitgevoerd naar de kwaliteiten van de omgeving  voor voeren van een aangename (korte) wandeling. Daarbij is de opgedane kennis omgezet in praktisch hanteerbare begrippen voor hen die zich bezighouden – professioneel of vrijwillig – met de inrichting en kwaliteit van de wandelomgeving.

Opdrachtgever

Stichting Op Lemen Voeten met financiering door:

  • Ministerie van LNV;
  • Provincie Gelderland;
  • Provincie Noord-Holland;
  • Staatsbosbeheer;
  • Stichting Wandelplatform-LAW;
  • Stichting Op Lemen Voeten.

© Copyright 2021 - NL RNT