Smart Light Concepts (SLIC)

Europa, het 2 Zeeën gebied en de lokale/regionale overheden lopen ver achter bij het voldoen aan de doelen voor CO2 reductie voor 2020. Bij Openbare verlichting (PL), verantwoordelijk voor ca. 35% van de CO2 uitstoot, is de potentiële winst hoog ( tot 18%, ca. 200 ton/jaar bij een gemiddelde NL gemeente) en eenvoudig te realiseren door inzet van bestaande en nieuwe technologieën. Toch, zijn er tot op heden weinig resultaten bereikt als gevolg van onbekendheid en onzekerheid over zaken als financiën (investeringen, lange terugverdientijden vs. kostenverlaging), kennis (gebrek aan ervaring en resultaten), natuur (biodiversiteit) en sociale en verkeersveiligheid. De uitdaging is om deze obstakels te onderkennen en om belanghebbenden te overtuigen om de uitrol van slimme PLsystemen te versnellen door pilots (tonen), demonstraties, tools/modellen over CO2 reductie effecten, technische, economische en maatsch. haalbaarheid (inclusief veiligheid) te ontwikkelen en te tonen.

Het doel luidt: ‘Het ontwikkelen en testen van verschillende methodes, middelen en concepten én de implementatie en demonstratie van bewezen innovatieve technieken (TRL schaal 69) op het gebied van energie besparing, energie efficiency en hernieuwbare energie bij het gebruik van Openbare verlichting. Al deze acties hebben tot doel om het gebruik van duurzame openbare verlichtingsconcepten te stimuleren en de CO2 reductie te verhogen’.

Opdrachtgever

  • Gemeente Etten-Leur / Avans Hogeschool Breda

Jaar van uitvoering

  • 2016 – 2017

Lokatie

  • Noordwest Europa

Samenwerking

  • Wiljan van Laarhoven

Discipline

  • Europese subsidie aanvraag

© Copyright 2020 - NL RNT